EN PL
KONSYSTENCJA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH A ICH PARAMETRY REOLOGICZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):71-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów rozpływu oraz parametrów reologicznych zaczynów cementowych, wykonanych na bazie cementu portlandzkiego CMII 32,5R. Parametry rozpływu określono z wykorzystaniem specjalnej płyty trasowanej, natomiast cechy reologiczne określono za pomocą wiskozymetru rotacyjnego Viscotester VT 550, firmy Haake, o cylindrach współosiowych, wyposażonego w system MV2. Zaczyny cementowe stanowiły mieszaninę cementu z wodą. Koncentracja mieszaniny, określana za pomocą wskaźnika wodno-cementowego W/C, zmieniała się w zakresie 0,65–0,33. Przeprowadzono normowe oznaczenie wytrzymałości użytego cementu, ustalając zgodność z danymi producenta oraz określono zależność parametrów rozpływu od wskaźnika wodno-cementowego W/C. Otrzymane, z badań wiskozymetrycznych, pseudokrzywe płynięcia zaczynów cementowych skorygowano do rzeczywistych krzywych płynięcia i aproksymowano przy pomocy 3-parametrowego, uogólnionego modelu Herschela-Bulkley’a. Określono zależności parametrów reologicznych modeli τ0, k, n, w funkcji wskaźnika wodno-cementowego W/C. Ustalono występującą korelację pomiędzy parametrami reologicznymi i rozpływu dla badanych zaczynów cementowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top