EN PL
METODA SZACUNKU POTENCJALNYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH POZYSKANIA ENERGII BIOMASY DREWNA WIERZBY ENERGETYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE POLSKI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):5-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono metodę szacunku potencjalnych efektów ekologicznych, które wynikają z zastosowania biomasy drewna wierzby energetycznej jako paliwa alternatywnego dla węgla kamiennego, rozumianych jako zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Praca ma charakter metodyczny, a bazę badawczą stanowią grunty ugorowane w Polsce w ujęciu województw pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku badań określono potencjalne efekty ekologiczne wyrażone niewyemitowaniem do powietrza atmosferycznego dwutlenku węgla w ilości 13 828 553 ton w ciągu roku oraz dwutlenku siarki w ilości 103 714 ton w ciągu roku oraz istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu o 26 274 tony w ciągu roku. Uzyskane efekty ekologiczne są szczególnie istotne na analizowanym obszarze, ze względu na poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia pierwotnych nośników w bilansie paliwowo – energetycznym Polski.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top