EN PL
MODELOWANIE CHWILOWEJ PŁASZCZYZNY ZWIERCIADŁA WODY W TRAKCIE POMIARÓW BATYMETRYCZNYCH
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):61-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania opisane w poniższym artykule obejmują analizę dokładności wyznaczenia chwilowej płaszczyzny zwierciadła wody zbiornika na podstawie pomiarów batymetrycznych. Dane pochodziły z pomiaru echosondą Hi-Target HD380 zintegrowaną z odbiornikiem satelitarnym Hi-Target V30. Obszar badawczy stanowił zalew Chechło w gminie Trzebinia. Płaszczyznę zwierciadła wody wyznaczono, stosując aproksymację metodą najmniejszych kwadratów. Poddano analizie także wpływ interwału rejestracji pomiaru na poprawność wyznaczenia płaszczyzny. Płaszczyzny porównano z płaszczyzną kontrolną, którą otrzymano na podstawie niezależnego pomiaru obwodnicy zbiornika odbiornikiem satelitarnym. Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż płaszczyzna kontrolna pozwala korygować pochylenie płaszczyzny lustra wody, a jej stosowanie może być fakultatywne, a nie obligatoryjne.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top