EN PL
MOŻLIWOŚCI POPRAWY STOSUNKÓW WODNYCH W PRACACH URZĄDZENIOWO-ROLNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczyw Krakowie
 
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):115-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Scalenie gruntów jest podstawowym zabiegiem urządzeniowo-rolnym możliwiającym kompleksowe zmiany przestrzeni rolniczej. Wykonuje się je na mocy Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 700). Scalenie gruntów wraz z procedurami poscaleniowymi stanowi szansę poprawy warunków życia i pracy mieszkańców wsi. Jednym z celów scalenia jest wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. Celem artykułu jest wskazanie możliwości poprawy lokalnych stosunków wodnych poprzez przyjęcie odpowiednich koncepcji w projekcie prac urządzeniowo-rolnych, jakim są założenia do projektu scalenia gruntów. Studium przypadku obejmuje 9 wsi, w których jednoznacznie wykazano wady lokalnych stosunków wodnych oraz możliwości ich poprawy poprzez wykonanie scalenia gruntów wraz z inwestycjami w ramach zagospodarowania poscaleniowego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top