EN PL
NOWY RETENCYJNY ZBIORNIK WODNY JAGODNO
 
Więcej
Ukryj
1
Firma "Fitoexpert” Kraków
 
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):143-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jagodno jest nowym zbiornikiem wodnym oddanym do użytku w 2015 roku [Kostuch i in. 2016]. Zlokalizowany jest na terenie gminy Przytyk, koło Radomia, na małym lewobrzeżnym dopływie Radomki o nazwie Wiązownica. Głównym celem tego zbiornika w tym postglacjalnym regionie była retencja wodna. Zbiornik Jagodno ma następujące parametry: 615 000 m3 pojemności, 34,6 ha lustra wody, przeciętną głębokość 1,8 m, długość 1,358 km, szerokość 0,360 km. Zbiornik jest ulokowany wśród wydmowych terenów porośniętych lasami sosnowymi. Oprócz retencji wodnej urozmaica i upiększa wygląd krajobrazu i zwiększa bioróżnorodność przyrodniczą tego terenu. Zauważono pojawianie się wielu gatunków ptaków, których wcześniej nie notowano. Pojawiły się także nowe gatunki roślin, których dawniej nie było na tym terenie, jak życica trwała, rajgras wyniosły, tymotka łąkowa, lucerna siewna itp. Wprowadzone zostały do obsiewu skarp. Pozytywny wpływ zbiornika Jagodno na środowisko jest bardzo duży. Od wzrostu bioróżnorodności do estetyzacji krajobrazu. Zbiornik Jagodno to w tym terenie szczególnie przydatna inwestycja prośrodowiskowa. Celem opracowania jest charakterystyka zbiornika i jego otoczenia.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top