EN PL
OCENA STRUKTURY EKOLOGICZNEJ WYBRANYCH GMIN WIEJSKICH KOTLINY SANDOMIERSKIEJ W CELU OKREŚLENIA RANGI PARKÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
2
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(3):3-8
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematem pracy jest ocena struktury ekologicznej wybranych gmin wiejskich Kotliny Sandomierskiej w celu określenia roli parków wiejskich w krajobrazie rolniczym. Badania przeprowadzono w obrębie dziewięciu gmin wiejskich, zlokalizowanych wzdłuż Wisły. Badania terenowe obejmują rozpoznanie typów ekosystemów według ich stopnia naturalności, a także określenie struktury pokrycia w badanych gminach. Do opracowania wyników badań wykorzystano program CORINE Land Cover 2006 (CLC), a także badania terenowe. W strukturze ekologicznej gmin dominują ciągi ekologiczne II i III rzędu. Korytarze ekologiczne mają charakter dolinny i leśny.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top