EN PL
OCENA WYNIKÓW POMIARÓW WILGOTNOŚCI GLEBY WYKONANYCH METODĄ SUSZARKOWO-WAGOWĄ ORAZ METODĄ TDR W DOLINIE ODRY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(2):159-166
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy dokonano analizy wyników pomiarów wilgotności mad średnich dla trzech charakterystycznych profili glebowych, w dolinie Odry, w rejonie budowanego stopnia wodnego „Malczyce”. Pomiary uwilgotnienia były prowadzone w latach 2010–2014, równolegle przy zastosowaniu metody grawimetrycznej oraz z wykorzystaniem sond TDR, w comiesięcznych terminach w okresie od kwietnia do października. Dysponując zgromadzonymi dla rozpatrywanych gleb danymi, sprawdzono zależności korelacyjne wilgotności objętościowych wyznaczonych metodą TDR oraz metodą suszarkowo-wagową. Analiza wykazała, że otrzymane zależności są zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów gleb. Uzyskane korelacje wskazują na mocny charakter zależności uzyskanych wyników dla gleb piaszczystych oraz słaby na pograniczu mocnego dla gleb gliniastych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top