EN PL
OGRODY DESZCZOWE – STUDIUM PRZYPADKU IDENTYFIKACJA POTENCJLANEJ LOKALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK GIS
 
Więcej
Ukryj
1
Slovak University of Agriculture in Nitra
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):217-230
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ogrody desczowe są jednym ze sposobów uzdatniania wód deszczowych na terenach osadniczych, gdzie poza aspektem ekologicznym spełniają także funkcję estetyczną w przestrzeni publicznych. Ich koncepcja i propozycja lokalizacji uwzględniają kilka zasada dotyczących warunków naturalnych i parametrów terenu. Celem pracy było opracowanie metodologii określania potencjalnych lokalizacji ogrodów deszczowych, na przykładzie wybranej lokalizacji – osada Žirany, obwód Nitra. Wybór możliwych lokalizacji opierał się na określeniu: właściwości gleby, nachylenia terenu, użytkowania gruntów, ustaleniu własności oraz zaleganiu wód gruntowych na danym obszarze, a dane te przetworzono w programie QGIS. Opracowanie opiera się na istniejących analizach pochodzących z ostatnich lat. Wynikiem zastosowanej metodologii jest mapa rastrowa, w której opisano przydatność miejsc do budowy instalacji deszczowych w wybranej miejscowości, na podstawie analizy przestrzennej z wykorzystaniem nakładania wartości rastrowej wspomnianych wcześniej atrybutów. Obszar pól z najlepszymi warunkami lokalizacji ogrodów deszczowych wynosi ok. 9700 m2 (co stanowi 0,86% powierzchni katastralnej badanej wsi Žirany).
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top