EN PL
PORÓWNANIE WIELKOŚCI ODPŁYWU BEZPOŚREDNIEGO OBLICZONEGO WEDŁUG ZMODYFIKOWANYCH WERSJI METODY SCS-CN W ZLEWNI GÓRSKIEJ I WYŻYNNEJ DORZECZA GÓRNEJ WISŁY I NIZINNEJ W POŁUDNIOWEJ KAROLINIE, USA
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Krakow
 
2
USDA Forest Service, Cordesville
 
3
Regional Water Management Board, Krakow Branch
 
 
Data publikacji: 30-03-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(1):187-207
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena wielkości odpływu bezpośredniego oszacowanego według metod, stanowiących modyfikację oryginalnej procedury SCS-CN. Badania prowadzono w zlewni górskiej Kamienicy, wyżynnej – Stobnicy, zlokalizowanych w regionie wodnym górnej Wisły oraz w nizinnej zlewni W80 zlokalizowanej w Południowej Karolinie, USA. Materiałem wyjściowym do obliczeń były zaobserwowane epizody opad-odpływ pozyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie z wielolecia 1980-2012. W przypadku zlewni W80 dane w postaci epizodów opad-odpływ pochodziły z zasobów Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Zastosowano następujące metody: SCS-CN, Ajmala, Mishra i Sighn (MS), Sahu 1p i Sahu 3p. Z pośród rozpatrywanych modeli najlepsze wyniki obliczeń odpływu bezpośredniego dla analizowanych zlewni uzyskano z modelu Sahu 3p. Odpływ bezpośredni obliczony z metody oryginalnej SCS-CN w większości analizowanych epizodów był niedoszacowany w stosunku do obserwowanego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top