EN PL
POTENCJAŁ KAMPUSU UAM MORASKO W ASPEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DACHÓW ZIELONĄ INFRASTRUKTURĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):181-192
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kampus UAM Morasko zaczął powstawać w peryferyjnej części miasta Poznania jeszcze pod koniec XX wieku. Wówczas obszar ten w znacznej części pokrywały lasy, bagna i tereny rolnicze. Realizowanie na tym terenie kolejnych inwestycji przez Uniwersytet nasiliło się po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Obecnie na terenie Kampusu znaczna część terenu została zastąpiona powierzchniami nieprzepuszczalnymi. Zmiany te w spowodowały przekształcenie quasinaturalnego krajobrazu. Praca ta wskazuje możliwość przywrócenia fragmentarycznej homeostazy obszaru poprzez wskazanie potencjalnych miejsc instalacji zielonych dachów. Zielone dachy są to specjalne pokrycia dachowe porośnięte całkowicie lub częściowo roślinnością osadzone na specjalnym podłożu i wodoszczelnej membranie. Celem pracy jest wskazanie maksymalnej powierzchni dla każdego budynku, jaka mogłaby być pokryta zielonym dachem.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top