EN PL
PRZEKSZTAŁCENIA KOMPOZYCJI, DENDROFLORA I STAN OCHRONY ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ORŁOWIE MUROWANYM (WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE )
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Data publikacji: 30-03-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(1):59-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zespół pałacowo-parkowy w Orłowie Murowanym założono w XIX wieku. Park krajobrazowy wraz z pałacem, oficynami i folwarkiem zajmuje powierzchnię 6,4 ha. Do pałacu prowadzi aleja dojazdowa długości 455 m. W latach 2012-2014 sporządzono szczegółową inwentaryzację dendrologiczną parku obejmującą 1265 drzew i krzewów, z czego 85 okazów ma wymiary pomnikowe. Największy udział w drzewostanie mają Carpinus betulus L., Tilia cordata Mill., Populus alba L., Aesculus hippocastanum L. i Larix decidua L. Na skutek wieloletnich zaniedbań zabytkowy pałac niszczeje, a brak pielęgnacji i postępująca sukcesja powodują stopniową zmianę XIX-wiecznego parku krajobrazowego w kompleks leśny.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top