EN PL
PRZEPŁYWY BRZEGOWE NA STROMYCH TERENACH GÓRNYCH BIEGÓW RZEK FLISZU KARPACKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
University of Ostrava
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):57-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy badano przepływy brzegowe na stromych terenach górnych biegów strumieni na obszarze fliszu w środkowej części Karpat Zachodnich. W określeniu przepływów brzegowych przydatne były kryteria dotyczące wierzchnich fragmentów brzegowych, linii przebiegu erozji oraz obecność wegetacji brzegowej. Bezpośredni stosunek pomiędzy parametrami przepływów brzegowych w dół rzeki oraz obszaru zlewni, a także ujemny stosunek między parametrami przepływów brzegowych, a nachyleniem koryta zaobserwowano we wszystkich badanych ciekach, podobnie jak w rzekach o niższym stopniu nachylenia. Jednak strumienie usytuowane na terenach zbudowanych z bardziej wytrzymałego piaskowca fliszowego oraz/lub będące pod wpływem cieków z małym rumowiskiem wykazywały mniejszą zależność między tymi parametrami. Istotne różnice w przepływach brzegowych znaleziono porównując koryta z tej samej zlewni, lecz występujących na zboczach leżących po stronie zawietrznej oraz nawietrznej.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top