EN PL
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PRZEMIANY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH. STUDIUM PRZYPADKU KRAKOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):167-186
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju kładą nacisk na terytorialny wymiar polityk publicznych. Zakładają przejście w zarządzaniu rozwojem od podejścia sektorowego do zintegrowanego terytorialnie. Podejście takie charakteryzuje się ukierunkowaniem na wykorzystanie wewnętrznych potencjałów terytoriów określonych funkcjonalnie i polega na integracji działań różnych podmiotów publicznych wobec tych terytoriów. Krakowski Obszar Funkcjonalny (KrOF) będący przedmiotem analizy został zidentyfikowany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego jako delimitacja interwencji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. KrOF tworzy miasto Kraków i 14 otaczających go gmin. W artykule skoncentrowano się na zagadnieniach: analiza potencjału demograficznego gmin tworzących obszar funkcjonalny Krakowa; ocena potencjału gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa. Zakres danych poddanych analizie obejmuje lata 2005–2015.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top