EN PL
STABILIZACJA BENTONITEM OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA ZAPOROWEGO W ASPEKCIE ICH WYKORZYSTANIA DO USZCZELNIEŃ SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):83-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów geotechnicznych mieszanek osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego z dodatkiem bentonitu. Badania przeprowadzono pod kątem wykorzystania osadów jako materiału na uszczelnienia w składowiskach odpadów komunalnych. Przedmiotowe osady denne nie spełniały kryterium przepuszczalności i plastyczności, dodatek bentonitu spowodował zmniejszenie współczynnika filtracji oraz wzrost wskaźnika plastyczności. Na podstawie uzyskanych wyników badań dla mieszanek z różnym dodatkiem procentowym bentonitu stwierdzono, że osady z 6% dodatkiem stabilizatora można dopuścić do stosowania na uszczelnienia w składowiskach odpadów.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top