EN PL
PRACA ORYGINALNA
Rola włóknin biodegradowalnych na budowlach ziemnych przeznaczonych do zadarnienia
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Agroecology and Plant Production, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 21, 31-120, Kraków, Poland
 
2
Department of Plant Biology and Biotechnology, Faculty of Biotechnology and Horticulture, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 21, 31-120, Kraków, Poland
 
 
Data nadesłania: 10-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-11-2023
 
 
Data akceptacji: 23-11-2023
 
 
Data publikacji: 19-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Supel   

Department of Plant Biology and Biotechnology, University of Agriculture in Krakow, Poland
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(4):37-48
 
WAŻNE
  • Okrywanie struktur ziemnych biodegradowalną włókniną zawierającą pióra po uformowaniu i wysianiu nasion, sprzyja wytwarzaniu darni.
  • Gramatura i tekstura włóknin wpływa na kiełkowanie i rozwój roślin.
  • Stymulacja wzrostu roślin na poletkach pokrytych biodegradowalnymi geowłókninami pozytywnie wpływa na liczebność mikroorganizmów glebowych.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Nowo utworzone struktury ziemne, takie jak stoki narciarskie, są obszarami trudnymi w zadarnianiu, ponieważ kolonizacja roślinami, ich początkowy rozwój i adaptacja są utrudnione z powodu niekorzystnych czynników klimatycznych i glebowych. Głównym celem badania było wykazanie możliwości zastosowania włóknin wykonanych z wełny owczej i odpadowych piór drobiowych na stokach górskich o dużym nachyleniu.

Materiał i metody:
Biodegradowalne geowłókniny mogą być stosowane nie tylko do ochrony nasion i gleby przed wymywaniem, lecz także do promowania rozwoju darni i poprawy jakości mikrobiologicznej gleby. Podczas eksperymentu monitorowano wzrost roślin oraz zmianę liczebności drobnoustrojów.

Wyniki i wnioski:
Wyniki świadczą o tym, że zastosowanie włókniny po wysianiu mieszanki traw i koniczyny miało wiele zalet, w tym przyspieszenie kiełkowania siewek, poprawę początkowego rozwoju roślin i zwiększenie liczby roślin na m2. Ostateczny efekt biostymulacji był silnie uzależniony od biodegradowalności geowłókniny, a także jej gramatury i struktury. Najlepszą wydajność uzyskano przy gramaturze włókniny w zakresie 150–180 g na m2. Promowanie wzrostu roślin, a w szczególności rozwój systemu korzeniowego, miało znaczący pozytywny wpływ na populację mikrobioty glebowej.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top