EN PL
PRACA ORYGINALNA
Wykorzystanie zdjęć Sentinel-2 do detekcji wysp rzecznych na Dolnej Wiśle
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data nadesłania: 28-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-06-2020
 
 
Data akceptacji: 26-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Klaudia Oktawia Kryniecka   

Uniwersytet Warszawski
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(2):23-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Opracowanie i przetestowanie metody detekcji form korytowych na wybranym odcinku dolnej Wisły. Do przeprowadzenia badań wykorzystano archiwalne, powszechnie dostępne obrazy satelitarne Sentinel-2. Problemem badawczym jest optymalizacja narzędzi, danych retrospektywnych oraz wybór stosownych istniejących wskaźników teledetekcyjnych służących do wykrywania wód śródlądowych i przybrzeżnych na obrazach satelitarnych Sentinel-2.

Materiał i metody:
Analizy przeprowadzono w oprogramowaniu QGIS (wersja 2.18.4) oraz SNAP (wersja 7.0). W oprogramowaniu SNAP wykonano przepróbkowanie obrazów oraz analizę wartości pikseli. Natomiast w oprogramowaniu QGIS wykonano działania należące do reszty etapów pracy z danymi satelitarnymi, tj. przetworzeń, analizy powierzchni oraz ich wizualizacji.

Wyniki i wnioski:
Wykonane w niniejszej pracy badania w biegu analizowanego odcinka dolnej Wisły wykazały, ze możliwe jest wykrycie form korytowych w rzece na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2. Duże znaczenie przy detekcji wysp rzecznych ma odpowiedni dobór wskaźnika teledetekcyjnego, utworzenie binarnej klasyfikacji oraz dobór algorytmu przetworzeń.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top