EN PL
UZDATNIANIE WODY W ZINTEGROWANYM UKŁADZIE KOAGULACJA – MIKROFILTRACJA NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY W JAROSŁAWIU
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying,University of Agriculture in Krakow
 
2
Faculty of Geology, Geophysics i Environmental Protecion, AGH University of Science and Technology
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(2):57-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena funkcjonowania zintegrowanego procesu uzdatniania wody powierzchniowej w ZUW Jarosław w latach 2008-2015. Wykorzystanie analizy czynnikowej pozwoliło na zredukowanie liczby zmiennych losowych do zbioru opisywanego przez cztery główne czynniki, w tym dwa związane z jakością bakteriologiczną wody. Zaobserwowano, że usuwanie bakterii wskaźnikowych w latach 2011–2015 (po modernizacji ZUW) w procesie filtracji i dezynfekcji przebiegało ze stuprocentową efektywnością. Membrany mikrofiltracyjne o nominalnej średnicy porów 0,1 µm okazały się skuteczne pod względem usunięcia z ujmowanej wody zarówno pierwotniaków, jak i komórek bakterii chorobotwórczych. Zastosowanie techniki mikrofiltracji w układzie zintegrowanym z koagulacją zwiększyło efektywność dotychczas stosowanego konwencjonalnego procesu dezynfekcji wody powierzchniowej.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top