EN PL
WARTOŚĆ PRZEPŁYWU BRZEGOWEGO JAKO WYZNACZNIK DEGRADACJI UREGULOWANEGO KORYTA RZECZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):265-278
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono zależność między erozją dna rzecznego a wartością przepływu brzegowego. Na podstawie czteroletnich obserwacji terenowych potoku Porębianka na odcinku istnienia kaskady bystrzy o zwiększonej szorstkości zauważono duże zmiany w morfologii koryta rzecznego, m.in. takie jak jego pogłębienie. Celem pracy było określenie zmienności poziomu dna rzecznego i jego wpływ na przepływ brzegowy. Analizie poddano nie tylko wartość samego przepływu brzegowego, ale również i odpowiadające mu napełnienie. Wyznaczenie przepływu brzegowego wykonano przy użyciu czterech metod z pomocą modelu komputerowego HEC-RAS. W rezultacie stwierdzono, że wyznacznikiem erozji dennej w korytach uregulowanych za pomocą budowli poprzecznych jest zwiększająca się wartość napełnienia dla przepływu brzegowego, ale tylko w przypadku, gdy poziom dna koryta obniża się poniżej korony przelewu obiektu przegradzającego koryto znajdującego się poniżej analizowanego odcinka. W pozostałych przypadkach, wyznacznikiem obniżenia się dna koryta rzecznego jest wzrastająca wartość przepływu brzegowego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top