EN PL
PRACA ORYGINALNA
WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO NA WZROST KASZTANOWCA ZWYCZAJNEGO AESCULUS HIPPOCASTANUM L.
 
Więcej
Ukryj
1
The Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
 
 
Data nadesłania: 10-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-02-2023
 
 
Data akceptacji: 13-02-2023
 
 
Data publikacji: 12-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Szymon Józef Łukasiewicz   

The Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2022;21(3-4):17-33
 
WAŻNE
  • Research on the development of 35 chestnut trees by 21 streets included: seasonal periodicity of trees, recording air temperature and humidity, physico-chemical analysis of the substrate, biometric measurements and, at eight sites, selected physiological parameters, such as photosynthesis and transpiration. In total, over 17,000 numerical data about the environment were collected.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W latach 1995–1999 w 21 punktach szeroko rozumianego centrum Poznania prowadzono badania dotyczące rozwoju kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. W ramach tych badań przeanalizowano znaczenie wybranych czynników środowiskowych. Celem badań było poznanie warunków rozwoju drzew w przestrzeni miejskiej i przemysłowej aglomeracji poznańskiej.

Materiał i metody:
Znajomość czynników ograniczających wzrost drzew w warunkach miejskich pozwala na podjęcie zabiegów, które będą te czynniki eliminować lub ograniczać ich negatywny wpływ na rozwój drzew, w tym na ich parametry biometryczne. Realizacja takich zabiegów zneutralizuje lub zrekompensuje niepożądane procesy zachodzące w środowisku miejskim. W rezultacie pozwoli to na nieograniczoną realizację istotnych funkcji ekosystemowych drzew, takich jak: asymilacja CO2, uwalnianie tlenu, transpiracja pary wodnej, retencja pyłu, produkcja fitoncydów czy tłumienie hałasu.

Wyniki i wnioski:
Badania rozwoju 35 drzew kasztanowca zwyczajnego na 21 ulicach obejmowały: rytmikę sezonową drzew, zapis temperatury i wilgotności powietrza, analizy fizyczno-chemiczne podłoża, pomiary biometryczne, a także, na ośmiu stanowiskach, wybrane parametry fizjologiczne, takie jak natężenie fotosyntezy i transpiracji. Łącznie zebrano ponad 17 000 danych liczbowych na temat środowiska. Ryciny zamieszczone w niniejszym artykule przedstawiają głównie zależności między czynnikami środowiskowymi i parametrami biometrycznymi jako istotne statystycznie, np. dla p ≤ 0,01.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top