EN PL
WPŁYW METODY BADAŃ NA WARTOŚCI PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE GRUNTU SPOISTEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):409-420
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ścinanie gruntu spoistego pobranego z osuwiska w Targanicach koło Andrychowa. Aby określić wpływ wilgotności (Sr = 0,42 i 1,00), wskaźnika zagęszczenia (IS = 0,78; 0,93 i 1,00) i prędkości ścinania (vs = 0,1, 1,0 i 10,0 mm × min–1) na wartości parametrów charakteryzujących wytrzymałości na ścinanie, to jest kąta tarcia wewnętrznego i spójności, dwa z ww. czynników zakładano jako stałe i badano wpływ trzeciego. Badania przeprowadzono w aparacie bezpośredniego ścinania, w skrzynce o przekroju 12 × 12 cm, z ramkami pośrednimi tworzącymi strefę ścinania o grubości 1,0 cm. Wskazano, że procedura badawcza ma istotny wpływ na otrzymane wyniki, dlatego ważny jest jej prawidłowy dobór w zależności od celu, dla jakiego wyznacza się parametry wytrzymałości gruntu na ścinanie. Ma to podstawowe znaczenie przy projektowaniu i wykonawstwie wszelkiego typu obiektów inżynierskich w zakresie fundamentowania i budownictwa ziemnego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top