EN PL
PRACA ORYGINALNA
WPŁYW OPADU ATMOSFERYCZNEGO NA ZMIENNOŚĆ ODPŁYWU ŚCIEKÓW Z WYBRANEJ AGLOMERACJI KANALIZACYJNEJ W JAWORZNIE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, al. Mickiewicza 24/28, 30- 059 Kraków
 
 
Data nadesłania: 17-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-05-2019
 
 
Data akceptacji: 23-05-2019
 
 
Data publikacji: 18-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Chmielowski   

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, al. Mickiewicza 24/28, 30- 059 Kraków
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):39-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu było określenie wpływu opadu atmosferycznego na zmienności odpływu ścieków z aglomeracji kanalizacyjnej w Jaworznie w Polsce południowej. Okres badań obejmował lata 2011-2016. Do analizy posłużono się dobowymi odpływami ścieków z aglomeracji kanalizacyjnej. Określono podstawowe statystyki opisowe ilości ścieków dopływających do zbiorczej oczyszczalni.

Materiał i metody:
Pozyskano dane opadowe ze stacji oddalonej od o 7 km (najbliższa stacja opadowa od badanego obiektu) i na tej podstawie określono średnie wartości dobowego opadu atmosferycznego dla badanego okresu. Następnie dokonano podziału dób okresu badawczego ze względu na wielkość opadów atmosferycznych na 7 zasadniczych grup. Określono czy średnie wartości odpływu ścieków z aglomeracji kanalizacyjnej w poszczególnych grupach intensywności opadowej w istotny sposób się od siebie różnią. Analiza ta została przeprowadzona z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA. Czynnikiem determinującym wartość odpływu ścieków z aglomeracji kanalizacyjnej były grupy natężenia opadu deszczu.

Wyniki i wnioski:
Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano dla eksploatatora działania zwiększające kontrolę odpływu wód obcych do systemu kanalizacyjnego, a na tej podstawie działania minimalizujące dopływ wód obcych na odcinkach kanalizacji szczególnie wrażliwych. Należy wprowadzić szkolenia edukacyjne w gminie (aglomeracji) odnośnie zagospodarowania wód opadowych tak aby zatrzymać je w jak największym stopniu w miejscu ich powstawania.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top