EN PL
WPŁYW WILGOTNOŚCI I OBCIĄŻENIA NA WSKAŹNIK NOŚNOŚCI MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):139-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wpływu wilgotności i obciążenia na wskaźnik nośności mieszaniny popiołowo-żużlowej pobranej ze składowiska Elektrociepłowni „Kraków”. Oznaczenie wskaźnika nośności przeprowadzono przy obciążeniu 22 i 44 N oraz bez obciążenia dla próbek bezpośrednio po ich zagęszczeniu oraz po 4 dobach nasączania wodą. Przeprowadzono również badania wskaźnika nośności mieszaniny z pojedynczą wkładką geowłókniny (PPST 100) lub geokompozytu (geosiatka ACEGrid GG20-II + geowłóknina PPST 100). Pod względem geotechnicznym mieszaninę popiołowo-żużlową zakwalifikowano do wielofrakcyjnych piasków pylastych ze żwirem (grsiSa). Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ nasączania wodą i obciążenia na wskaźnik nośności. Wzrost wilgotności mieszaniny po 4 dobach nasączania w wodzie był duży i spowodował istotne zmniejszenie wskaźnika nośności. Natomiast wzrost obciążenia od 0 do 44 N spowodował zwiększenie wskaźnika nośności, szczególnie w badaniach po nasączaniu wodą. Zastosowanie wkładek z geosyntetyków, w zależności od wielkości obciążenia próbek spowodowało zmniejszenie wskaźnika nośności tak w badaniach bezpośrednio po zagęszczeniu, jak i po nasączaniu w wodzie w stosunku do mieszaniny bez wkładek.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top