EN PL
ZADANIA OBSZARÓW OCHRONNYCH ORAZ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD NA PRZYKŁADZIE ZBIORNIKA ŚWINNA PORĘBA
 
Więcej
Ukryj
1
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 
2
Politechnika Krakowska
 
3
„Rs Eko” Pracownia Projektowa
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(3):9-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono planowane ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów i korzystania z zasobów wodnych na obszarze ochronnym zbiornika Świnna Poręba, które zostały zaproponowane w celu ochrony wód zbiornika przed degradacją. Przedstawiono wpływ ustanowienia obszaru ochronnego na dokumenty planowania przestrzennego w gminach położonych wokół zbiornika oraz możliwe skutki ekonomiczne utworzenia takiego obszaru. Dodatkową ochronę retencjonowanych wód zapewniają zapisy zawarte w Warunkach korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, które wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wód w skali regionu, w tym również zlewni Skawy. Wprowadzenie tych dwóch instrumentów zarządzania zasobami wodnymi – obszaru ochronnego i warunków korzystania z wód – powoduje, iż tworzona jest pełna ochrona przed nadmiernymi dopływami ładunków zanieczyszczeń do zbiornika.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top