EN PL
ZMIENNOŚĆ ZASOBÓW TERMICZNYCH W POLSCE W ASPEKCIE OBSERWOWANYCH ZMIAN KLIMATU
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
2
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(2):127-139
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obserwowany wzrost temperatury powietrza na półkuli północnej, zwłaszcza w Europie, może prowadzić do znacznych zmian w fenologii roślin, a w konsekwencji także w produkcji rolnej. Celem pracy jest ocena zróżnicowania przestrzennego zasobów termicznych na obszarze Polski oraz ich zmienności w okresie 1951–2010 w obliczu zmieniających się warunków termicznych. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem dobowych wartości temperatury powietrza. Zasoby termiczne zdefiniowane zostały za pomocą sum temperatur efektywnych (Growing Degree Days – GDD) obliczonych dla wartości progowych temperatury powietrza: 0°C, 5°C i 10°C. Następstwem analizy zróżnicowania przestrzennego zasobów termicznych była ocena ich zmienności wieloletniej oraz tendencji zmian. Badania objęły w szczególności regiony sadownicze odznaczające się największą powierzchnią upraw drzew owocowych oraz wielkością zbiorów jabłek, śliw i wiśni. Uzyskane wyniki potwierdzają zwiększenie zasobów termicznych na obszarze kraju, będące konsekwencją wydłużającego się okresu wegetacyjnego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top