EN PL
ZRÓŻNICOWANIE FLORYSTYCZNO-FITOSOCJOLOGICZNE WYBRANYCH TRAWNIKÓW MIASTA SZCZECIN
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Management and Agriculture, West Pomeranian University of Technology Szczecin
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(2):69-77
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Skład gatunkowy trawników osiedlowych, zakładanych m.in. w celu urozmaicenia krajobrazu miejskiego, ulega często zmianom poprzez wzbogacanie ich przez gatunki pojawiające się spontanicznie. Celem pracy było określenie zróżnicowania florystyczno-fitosocjologicznego wybranych trawników osiedlowych w trzech różnych grupach wiekowych w mieście Szczecin w trzech sąsiadujących ze sobą osiedlach mieszkaniowych (Niebuszewo, Warszewo, Żelechowa). Założono, że wraz z upływem lat powierzchnie trawnikowe ulegają stopniowemu zubożeniu gatunkowemu, co może być spowodowane występowaniem nasilających się negatywnych czynników antropogenicznych. Stwierdzono, iż pomimo wyznaczonego jednego zbiorowiska na wszystkich analizowanych trawnikach osiedlowych (Poa pratensis – Festuca rubra) występują różnice pomiędzy punktami badawczymi pod względem liczby występujących gatunków oraz wartości wybranych wskaźników ekologicznych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top