EN PL

Zespół redakcyjny

 

REDAKTOR NAUKOWY


Andrzej Wałęga, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Zainteresowania naukowe: hydrologia, modelowanie procesów hydrologicznych, hydrologiczne zjawiska ekstremalne, gospodarowania zasobami wodnymi, zagospodarowanie wód opadowych

REDAKTORZY TEMATYCZNI


Renata Kędzior, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Zainteresowania naukowe: renaturyzacja rzek i potoków, hydrobiologia, ekologia środowiska wodnego, przepływ środowiskowy, wpływ antropopresji na ekosystemy, degradacja i zanieczyszczenia środowiska, ekologia zaburzeń środowiskowych, rekultywacja i odtwarzanie ekosystemów na terenach zdegradowanych, bioindykatory w badaniach środowiskowych, różnorodność biologiczna

Józef Hernik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Zainteresowania naukowe: ochrona i kształtowanie krajobrazu, inżynieria krajobrazu, gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich

Mirosław Żelazny, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Zainteresowania naukowe: chemizm wód, cykl jonów, hydrochemia rzek górskich, jakość wód

Mariusz Sojka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Zainteresowania naukowe: hydrologia, gospodarka wodna, hydrogeochemia, systemy informacji przestrzennej, teledetekcja

Andrea Petroselli, University of Tuscia, Italy
Zainteresowania naukowe: hydrologia, gospodarka wodna, monitoring i modelowanie procesów hydrologicznych

REDAKTOR JĘZYKOWY (native speaker, język angielski)


Prof. Edward Sankowski
 
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top