EN PL
Zespół redakcyjny
 

REDAKTOR NAUKOWY


Andrzej Wałęga, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Zainteresowania naukowe: hydrologia, modelowanie procesów hydrologicznych, hydrologiczne zjawiska ekstremalne, gospodarowania zasobami wodnymi, zagospodarowanie wód opadowych

REDAKTORZY TEMATYCZNI


Artur Radecki-Pawlik, Politechnika Krakowska, Polska
Zainteresowania naukowe: budownictwo wodne, hydromorfologia, renaturyzacja rzek i potoków górskich, inżynieria i utrzymanie koryt rzecznych, modelowanie hydrauliczne, hydrodynamika przepływu wody, hydrologia, geomorfologia fluwialna dla inżynierów, stopnie-rampy, małe budowle wodne

Józef Hernik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Zainteresowania naukowe: ochrona i kształtowanie krajobrazu, inżynieria krajobrazu, gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich

Mirosław Żelazny, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Zainteresowania naukowe: chemizm wód, cykl jonów, hydrochemia rzek górskich, jakość wód

Mariusz Sojka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Zainteresowania naukowe: hydrologia, gospodarka wodna, hydrogeochemia, systemy informacji przestrzennej, teledetekcja

Andrea Petroselli, University of Tuscia, Italy
Zainteresowania naukowe: hydrologia, gospodarka wodna, monitoring i modelowanie procesów hydrologicznych

REDAKTOR JĘZYKOWY (native speaker, język angielski)


Prof. Edward Sankowski
 
ISSN:1644-0765