EN PL
ANALIZA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):205-215
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono problematykę funkcjonowania zbiorników retencyjnych w województwie wielkopolskim na przykładzie zbiorników jednostopniowych (Jeziorsko, Rydzyna), dwustopniowych z wydzieloną częścią wstępną (Stare Miasto, Jezioro Kowalskie, Radzyny), oraz zbiorników lateralnych (Pakosław i Jutrosin). Zbiorniki te zostały wybudowane w latach 1970–2014, charakteryzują się one różną konstrukcją, funkcjami oraz sposobem prowadzenia gospodarki wodnej. W pracy omówiono główne problemy funkcjonowania zbiorników retencyjnych w kontekście budowy nowych zbiorników. Uwzględniono ograniczenia środowiskowe i prawne oraz zmiany w podejściu do sposobu prowadzenia gospodarki wodnej. Na podstawie kwestionariusza wypełnionego przez operatorów zbiorników, głównym problemem funkcjonowania w zbiornikach wodnych jest niedostateczna jakość wody. Akumulacja związków biogennych w zbiorniku prowadzi do okresowych zakwitów sinic oraz intensywnego przyrostu roślinności litoralnej. Celem pracy było określenie problemów zwianych z zarządzaniem zbiornikami wielofunkcyjnymi, które muszą pogodzić zarówno wymagania środowiskowe, ochronę przeciwpowodziową, zaopatrzenie w wodę dla rolnictwa i wykorzystanie wody do celów turystycznych i rekreacyjnych oraz wytwarzania energii wodnej itp.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top