EN PL
ANALIZA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO RZEKI GÓRSKIEJ W WIELOLECIU 1985–2012 NA PRZYKŁADZIE RZEKI KAMIENICY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):177-186
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy dokonano analizy reżimu hydrologicznego rzeki Kamienica (prawostronny dopływ Dunajca) w wieloleciu 1985–2012. Analizę oparto na przepływach średnich dobowych w przekrojach wodowskazowych Łabowa i Nowy Sącz pozyskanych z IMGW PIB w Warszawie. Reżim hydrologiczny rzeki Kamienica determinowany jest przebiegiem opadów na obszarze zlewni. Najwyższe średnie przepływy w rozpatrywanym wieloleciu występowały w miesiącach wiosennych i letnich, co związane było z zasilaniem rzeki wodami roztopowymi oraz intensywnymi opadami letnimi. Natomiast najniższe średnie przepływy obserwowano w miesiącach jesiennych (wrzesień–październik), które charakteryzowały się najniższymi średnimi opadami. Rzeka Kamienica cechuje się złożonym reżimem hydrologicznym. Wezbrania w zlewni rzeki Kamienica występują najczęściej w marcu i od maja do czerwca, natomiast niżówki obserwowane były najczęściej we wrześniu i październiku.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top