EN PL
ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ROZWOJEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM A CENAMI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH – STUDIUM GMINY ZAGNAŃSK
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying,University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(2):87-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju społeczno-gospodarczego a cenami nieruchomości gruntowych niezabudowanych na przykładzie gminy Zagnańsk (woj. śląskie, powiat kielecki). Stopień rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oceniono z wykorzystaniem unitaryzacji zerowanej w drodze normalizacji 12 zmiennych diagnostycznych. Analizę cen jednostkowych nieruchomości wykonano w oparciu o dane z rejestru cen i wartości nieruchomości, pozyskane w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Klasyfikację jednostek administracyjnych wykonano metodą typologii. W celu określenia zależności pomiędzy stopniem rozwoju a cenami nieruchomości i cechami opisującymi badany obiekt zastosowano współczynnik korelacji liniowej r-Pearsona. Wykazano, że poprawiające się warunki rozwoju społeczno-gospodarczego silnie wpływają na wzrost cen nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top