EN PL
ANALIZA PROCESÓW FILTRACYJNYCH PRZEZ ZIEMNĄ BUDOWLĄ HYDROTECHNICZNĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
 
2
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Absolwent
 
 
Data nadesłania: 23-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-06-2018
 
 
Data akceptacji: 12-06-2018
 
 
Data publikacji: 19-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Tadeusz Gruchot   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie\nWydział Inżynierii Środowiska i Geodezji\nKatedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Adama Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(1):39-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W pracy przedstawiono obliczenia filtracji przez zaporę boczną zbiornika wodnego „Maziarnia” w Wilczej Woli w województwie podkarpackim.

Materiał i metody:
W wytypowanych przekrojach, w oparciu o wiercenia penetracyjne i wkopy badawcze rozpoznano budowę geotechniczną korpusu zapory oraz pobrano próbki gruntów do badań laboratoryjnych. Wyniki badań właściwości fizycznych i współczynnika filtracji gruntów wykorzystano do obliczeń filtracji ustalonej i nieustalonej przez zaporę metodą elementów skończonych w programie GEO5.

Wyniki i wnioski:
Analiza wyników badań wykazała istotne różnice pomiędzy wartościami współczynnika filtracji uzyskanymi z badań laboratoryjnych i obliczonymi wzorami empirycznymi. Obliczenia numeryczne położenia krzywej filtracji przez zaporę wykazały stosunkowo dobrą zgodność z krzywą filtracji z pomiarów piezometrycznych.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top