EN PL
BADANIA WYDAJNOŚCI POWIETRZNEGO PODNOŚNIKA WYPOSAŻONEGO W MIESZACZ Z PERFOROWANĄ GUMOWĄ MEMBRANĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):19-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę wyników badań laboratoryjnych powietrznego podnośnika, który tłoczył wodę z wydajnością Qw lub mieszaninę wody i piasku Qw + Qs. Zakres badań obejmował wyznaczenie charakterystyk wydajności i sprawności pracy powietrznego podnośnika o średnicy wewnętrznej rurociągu tłocznego d = 0,04 m, wyposażonego w mieszacz typu PM 50 z perforowaną gumową membraną. Badania wykonano dla trzech wysokości podnoszenia wody oraz mieszaniny wody i piasku H: 0,40, 0,80, 1,20 m, przy stałej długość zanurzenia rurociągu tłocznego h = 0,80 m. Stwierdzono, że natężenie przepływu wody Qw oraz mieszaniny wody Qw i piasku Qs rosło wraz ze wzrostem natężenia przepływu powietrza Qp, osiągając maksimum, a następnie malało. Natomiast wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia wody lub mieszaniny wody i piasku H, natężenie przepływu wody Qw, jak również mieszaniny wody Qw i piasku Qs malało. Wykazano, że natężenie przepływu powietrza w tego typu urządzeniu podczas tłoczenia wody nie może być mniejsze niż 5,0 m3·h–1 i nie powinno przekraczać 16,0 m3·h–1. Podczas tłoczenia mieszaniny wody Qw i piasku Qs również nie może być mniejsze niż 9,80 m3·h–1 i nie powinno przekraczać 17,0 m3·h–1. Sprawność η badanego powietrznego podnośnika malała wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia mieszaniny wody i piasku.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top