EN PL
PRACA ORYGINALNA
Narzędzia GIS w wizualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Integrated Geodesy and Cartography, AGH University of Science and Technology, Mickiewicza 30, Krakow 30-059, Poland
 
 
Data nadesłania: 10-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-04-2023
 
 
Data akceptacji: 11-04-2023
 
 
Data publikacji: 13-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Maciuk   

Department of Integrated Geodesy and Cartography, AGH University of Science and Technology, Mickiewicza 30, Krakow 30-059, Poland
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(1):65-78
 
WAŻNE
  • the use of 3D visualization in the planning process significantly contributes to improving the legibility of the MPZP
  • facilitates residents' participation in public consultations and increases their knowledge of spatial planning.
  • creation of 3D visualization generates lower cost and gives greater freedom of modification
  • the 3D model allows, among other things: shading analysis or noise mapping
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem pracy była analiza możliwości wykorzystania narzędzi GIS do modelowania danych 3D zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w celu właściwej i maksymalnie korzystnej realizacji jego zapisów.

Materiał i metody:
Wykorzystano ogólnodostępne MPZP dla analizowanego zakresu w celu uzyskania maksymalnej wysokości zabudowy dla każdego fragmentu terenu poddanego badaniom. Następnie na podstawie danych pozyskanych z Open Street Map (OSM) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) określono tereny, na których dopuszczona jest budowa nowych obiektów lub zwiększenie liczby kondygnacji istniejących budynków.

Wyniki i wnioski:
Uzyskane wyniki analiz pozwoliły wyznaczyć rejony, dla których możliwe jest zwiększenie zabudowy. Tego typu wiedza może być przydatna dla właścicieli obiektów, deweloperów, a przede wszystkim dla organów administracji publicznej, dostarczając informacji na temat planowania, a także określonych elementów w MPZP, które należałoby zmienić, aby nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia zabudowy. Nadmierne zagęszczenie zabudowy może ograniczyć dostęp światła słonecznego do wybranych obszarów lub doprowadzić do zamykania korytarzy przewietrzania miasta. Tym samym tego typu badania pozwalają w bardzo prosty sposób na wizualizację maksymalnej możliwej zabudowy na potrzeby nowo utworzonych planów miejscowych i innych tego typu opracowań.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top