EN PL
KONCEPCJA MODELOWANIA STAWEK PODATKU KATASTRALNEGO NA PRZYKŁADZIE NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH O FUNKCJACH MIESZKALNYCH W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Data publikacji: 30-03-2017
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(1):3–14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji modelu podatku katastralnego możliwego do zastosowania w Polsce, opartego częściowo na implementacji światowych trendów naliczania tego podatku. Autorka proponuje własną metodykę wyceny na potrzeby wprowadzenia zmiany opodatkowania w Polsce, polegającą na przejściu z opodatkowania nieruchomości liczonego na podstawie kryterium powierzchni nieruchomości na kryterium naliczania podatku od wartości nieruchomości. Podstawą koncepcji jest zaproponowanie odejścia od modelu masowej wyceny (sygnalizowanego w polskich przepisach prawa) i określenie wartości katastralnej na podstawie wartości realnej nieruchomości jako podstawy opodatkowania nieruchomości. Innowacyjna metoda polega na zastosowaniu modelu taksacyjnego wyceny nieruchomości. Badania zostały wykonane na obszarze miasta Krakowa na wybranej grupie ponad 100 nieruchomości lokalowych o funkcjach mieszkalnych, będących przedmiotem obrotu na rynku pierwotnym. Wyniki badań pozwalają na wysunięcie wniosku, że w Polsce jest możliwe przejście na podatek katastralny według zaproponowanej koncepcji. Istotne jest, że problem został rozpatrzony od strony podatnika i jego realnych dochodów.
ISSN:1644-0765