EN PL
NIEDOBORY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKRESIE WEGETACYJNYM W ZLEWNI MAŁEJ WISŁY (1984–2013)
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(2):13-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zbadano ciągi dni bez opadów, które wyznaczono na podstawie wartości dobowych opadów atmosferycznych z 12 stacji pomiarowych położonych w zlewni Małej Wisły. Dokonano również oceny niedoborów miesięcznych opadów atmosferycznych, wykorzystując wskaźnik względny opadu (RPI) oraz wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI). Uwzględnione dane, sumy dobowe opadów atmosferycznych z lat 1984–2013 pochodzą z IMGW-PIB. Wykazano, że średnia liczba dni w roku bez opadów na badanym obszarze wyniosła od 157 w Wiśle Malince do 195 dni w Warszowicach, a w okresie wegetacyjnym od 85 dni w Wiśle Malince, 89 dni w Istebnej-Stecówce i Wiśle Głębcach do 99 dni w Tychach oraz 102 dni w Warszowicach. W okresie badanego 30-lecia najwięcej posuch wystąpiło w latach: 1992, 1994, 1999, 2005. W przypadku liczby miesięcy z opadami poniżej wartości średniej wieloletniej – najmniej wystąpiło w Górkach Wielkich i w Warszowicach – 59, a najwięcej – 71 w Ustroniu Równicy. Liczba zaś miesięcy z niedoborami opadów o różnym nasileniu, wyznaczona na podstawie wartości SPI, waha się od 48 w Warszowicach i Wiśle Głębcach do 55 w Mazańcowicach. Najsilniejsza susza meteorologiczna okresu wegetacyjnego wystąpiła w kwietniu 2009 roku na całym obszarze objętym badaniami.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top