EN PL
NOWCASTING OPADU OPARTY NA ALGORYTMACH EKSTRAPOLACJI I EWOLUCJI POLA OPADU. WSTĘPNE WYNIKI
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Giszterowicz   

Section of Nowcasting, Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):59-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prognozy modeli nowcastingowych coraz częściej są wykorzystywane jako wejście do modeli hydrologicznych typu opad-odpływ. Podstawowym sposobem ich obliczania jest ekstrapolacja (adwekcja) bieżącego pola opadu, zgodnie z wyznaczonymi wektorami przemieszczenia. Największym ograniczeniem tej metody jest brak uwzględnienia dynamiki (ewolucji) pola, co istotnie wypływa na dokładność prognoz. Spada ona szybko z wydłużaniem czasu wyprzedzenia, co widoczne jest szczególnie podczas sytuacji konwekcyjnych. Dlatego obecnie kładzie się nacisk na metody pozwalające uwzględnić ewolucję pola opadu. Z analizy literatury wynika, że modele cyklu życia komórek nie są wystarczające do istotnej poprawy jakości prognoz, dlatego badane są inne podejścia. Niniejszy artykuł przedstawia zastosowanie modelu autoregresyjnego AR(2) do uwzględnienia zmienności pola. Prezentowany model SNAR (Spectral Nowcasting with Autoregression), rozwijany w IMGW ma na celu zwiększenie sprawdzalności prognoz nowcastingowych dla większych czasów wyprzedzenia. Proponowane są dwa nowatorskie rozwiązania: I) rozkład pola na składowe zależne od skali przestrzennej, II) prognoza oparta na modelu autoregresyjnym rzędu drugiego. W artykule przedstawiamy opis algorytmów używanych w SNAR oraz pierwsze uzyskane rezultaty.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top