EN PL
OCENA NIELEGALNIE STOSOWANYCH METABOLITÓW W ŚCIEKACH DOPROWADZANYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RZEKI WISCONSIN USYTUOWANEJ W PUNKCIE CENTRALNYM ZLEWNI TEGO CIEKU
 
Więcej
Ukryj
1
The University of Wisconsin-Stevens Point
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(3):65-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykulu jest przedstawienie opracowanej metody ekstrakcji i oznaczania ilościowego nielegalnych używek i metabolitów, metamfetaminy, amfetaminy, kokainy i benzoylecogoniny w oczyszczalniach ścieków i wody oraz oceny skuteczności usuwania tychże w oczyszczalni ścieków w Central Wisconsin. Przedstawiona metoda wykorzystuje ekstrakcję do fazy stałej (SPE) HLB wyodrębniając substancje docelowe przez wysokosprawną chromatografię cieczową przy zastosowaniu spektrometrii masowej (HPLC / MS / MS). Wszystkie próbki ścieków pochodzą z rzeki Wisconsin. Wniosek główny pochodzące z przeprowadzonych badań to ten, że metoda przedstawiona pozwala na skuteczne oddzielenie, kwantyfikację i identyfikację amfetaminę, kokainę i benzoylecognine w ściekach i wodach powierzchniowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top