EN PL
OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ GRUNTU ROLNEGO NA OBSZARZE GMINY MSZANA DOLNA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI MODELAMI WYCENY
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza , - Kraków
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(2):117-133
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była praktyczne weryfikacja dostępnych obecnie podejść i algorytmów wyceny na przykładzie nieruchomości rolnej położonej na terenie województwa małopolskiego. Wycenę nieruchomości rolnej przeprowadzono podejściem porównawczym (metoda analizy statystycznej rynku z zastosowaniem modelu liniowej regresji wielorakiej), podejściem dochodowym (metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej) i podejściem mieszanym (metoda wskaźników szacunkowych gruntu). Przeprowadzona analiza wykazała zróżnicowane wyniki określenia wartości różnymi podejściami wyceny. W podejściu porównawczym i dochodowym wartość ta uzyskała bardzo zbliżony poziom, co wynikało najprawdopodobniej z prawidłowo dobranych nieruchomości podobnych w obu bazach. Wartość nieruchomości uzyskana w podejściu mieszanym okazała się wartością zaniżoną i nieadekwatną do wartości otrzymanych w dwóch pozostałych podejściach.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top