EN PL
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE I BAKTERIOLOGIA ODKRYTYCH WÓD MINERALNYCH I SIARCZKOWYCH W OKOLICACH SANOKA I LESKA, ORAZ MOŻLIWOŚCI LECZNICZEGO WYKORZYSTANIA TYCH WÓD
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ekologii i Biologii Środowiska
 
2
Zespół Szkół nr im. Grzegorza z Sanoka
 
3
Szpital Specjalistyczny w Sanoku
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):103-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przebadano wodę z 10 punktów badawczych zlokalizowanych w północnej części powiatów Sanok i Lesko następującymi metodami analitycznymi: ASA (FAAS, CVAAS, HGAAS), ICP-MS, ICP-OES, chromatografia jonowa, alkacymetria, argentometria, turbidymetria oraz wykonano badania bakteriologiczne. Rozpoznano dwie „naturalne wody mineralne twarde średniozmineralizowane” z niewielką zawartością żelaza. Odkryto cztery źródła siarczkowe z czego źródło w Lesku cechuje woda „swoista lecznicza siarczkowa” o zawartości dwuwartościowej siarki oznaczonej jodometrycznie powyżej 1 mg·dm–3, nie budząca zastrzeżeń bakteriologicznych. Woda z Leska oprócz małych ilości kwasu metaborowego i ortokrzemowego, jest wodą słabo alkaliczną, o silnie ujemnym potencjale ORP (–230 mV) co czyni ją prozdrowotną (antyoksydant, który likwiduje wolne rodniki). We wszystkich wodach sprawdzono obecność metali ciężkich, arsenu, litu, żelaza, manganu, metali alkalicznych i ziem alkalicznych. Opisano wpływ na organizm człowieka oznaczonych analitycznie substancji.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top