EN PL
OPADY PRAWDOPODOBNE W GDAŃSKU W ŚWIETLE ZMIAN KLIMATYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Civil And Environmental Engineering, Gdańsk University of Technology
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Szpakowski   

Faculty of Civil And Environmental Engineering, Gdańsk University of Technology, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(3):175-183
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany klimatu objawiające się m.in. występowaniem większej liczby epizodów opadowych, cechujących się większą intensywnością, wpływają na stabilność ekonomiczną miast. Takim przykładem jest Gdańsk, miasto w którym od początku XXI wieku występują tego typu zdarzenia. Ze względu na wysokościowe zróżnicowanie miasta pojawienie się ekstremalnego opadu atmosferycznego praktycznie natychmiast powoduje skutki hydrologiczne w sieci hydrograficznej, składającej się z kilkunastu potoków o charakterze górskim, spływającym w kierunku wschodnim z wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego. Stacje meteorologiczne Państwowej Służby Hydrologiczno Meteorologicznej IMGW-PIB znajdują się w pasie nadmorskim (Port Płn., Świbno) oraz w najwyżej położonej części miasta (Rębiechowo). Ponieważ jest to niewystarczające, miasto Gdańsk od roku 2001 rozbudowuje lokalną sieć monitoringu opadów, dysponując obecnie wiarygodnymi ciągami 10-cio letnich obserwacji. Sieć tą eksploatuje spółka miejska Gdańskie Wody. Zmiany klimatu, skutkujące inną charakterystyką występujących w Gdańsku zjawisk opadowych, w sposób naturalny wpływają na określanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Według modelu opadowego opracowanego przez Bogdanowicz i Stachy (1998) na przełomie XX i XXI wieku w ostatnich 17 latach co najmniej 4 zdarzenia opadowe o czasie trwania powyżej 8 godzin, należy zakwalifikować jako deszcz 100-letni. Jeden epizod spośród nich przekroczył parametry deszczu 300-letniego, zaś opad z roku 2016 w którym 14 lipca zanotowano nawet 170 mm opadu, autorzy kwalifikują na co najmniej deszcz 500-letni. W tym okresie wystąpiły również zdarzenia kilkunastominutowe, które również przekraczały parametry deszczu 100-letniego. W pracy przedstawiono modele opadowe dla rejonu Gdańska, a na podstawie maksymalnych rocznych sum dobowych opadów ze stacji Rębiechowo z wielolecia 1974–2017 dokonano analizy zmian wartości opadu odpowiadających określonym prawdopodobieństwom wystąpienia. Dokonano również oceny wzrostu wartości projektowych opadów w stosunku do budowli hydrotechnicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz systemów kanalizacji deszczowej w świetle zmieniających się przepisów prawnych, a także najnowszych trendów związanych z zagospodarowywaniem wód opadowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top