EN PL
PRZYDATNOŚĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH CYFROWYCH MODELI WYSOKOŚCIOWYCH STWORZONYCH DZIĘKI UAV DO OCENY STABILNOŚCI STOKU (STUDIUM PRZYPADKU: OSUWISKO W WIOSCE SVÄTÝ ANTON, SŁOWACJA)
 
Więcej
Ukryj
1
Slovak Academy of Sciences
 
2
Comenius University in Bratislava
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):439-449
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ocena dokładności fotogrametrycznych cyfrowych modeli wysokościowych (CMW – ang. digital elevation models, DEM) stworzonych dzięki UAV (ang. unmanned aerial vehicle) jest niezbędna w wielu dyscyplinach nauk o ziemi. Przydatność różnych DEM do oceny stabilności zbocza została poddana ewaluacji na przykładzie osuwiska w wiosce Svätý Anton na Słowacji. Dane lotnicze pozyskano podczas jednodniowej sesji terenowej przeprowadzonej jesienią 2014 r. Chmura punktów z 218 zdjęć (54 607 748 punktów) została ręcznie sklasyfikowana w 7 różnych klasach w celu filtrowania pokrywy roślinnej i budynków. Ocena różnic pionowych pomiędzy modelem wysokościowym UAV a rzeczywistą powierzchnią terenu opierała się na porównaniu punktów kontrolnych wskazanych przez GPS (337 punktów) oraz nieklasyfikowanej i klasyfikowanej chmury punktowej dla rastrowych modeli wysokościowych o rozdzielczości 1, 5, 10, 20 i 50 pikseli.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top