EN PL
PRACA ORYGINALNA
Problematyka gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych geoprzestrzennych
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 
 
Data nadesłania: 23-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-02-2023
 
 
Data akceptacji: 10-02-2023
 
 
Data publikacji: 08-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Maciuk   

AGH University of Science and Technology
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2022;21(3-4):5-16
 
WAŻNE
  • 1. presentation of the hierarchical structure of the GIS, supplemented with information on its managers
  • 2. analysis of the number and type of geodetic works
  • 3. survey of geoportal users
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W pracy opisano problematykę gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych geoprzestrzennych na przykładzie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) na podstawie pozyskanych danych przygotowuje bazy danych przestrzennych dla całego kraju, m.in. bazę danych obiektów topograficznych (BDOT) czy numeryczny model terenu. Dane te wykorzystywane są do dalszych opracowań, analiz środowiskowych, takich jak mapy hydrograficzne czy sozologiczne Polski.

Materiał i metody:
W artykule wskazano, jakie funkcjonalności, a przede wszystkim, jakie dane geoprzestrzenne gromadzone są w geoportalu – rządowym serwisie mapowym zarządzanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W ramach badań przeprowadzono ankietę dotyczącą geoportalu. Celem ankiety było pozyskanie informacji, czy ten serwis jest znany potencjalnym odbiorcom poszukującym informacji o danych przestrzennych.

Wyniki i wnioski:
W wyniku badań dowiedziono, że geoportal jest popularnym serwisem wykorzystywanym do wyświetlania i przetwarzania danych przestrzennych. Ankietowani wykorzystują wiele danych gromadzonych w geoportalu oraz korzystają z jego funkcjonalności. Na koniec przeprowadzono analizę danych uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z Małopolski dotyczących liczby zgłoszeń prac geodezyjnych, liczby wniosków o udostępnienie materiałów z PZGiK oraz liczby wniosków o wypisy lub wyrysy z operatu ewidencyjnego w latach 2014–2019.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top