EN PL
PRACA ORYGINALNA
ZMIANY KLIMATU W REGIONIE POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ I ICH WPŁYW NA PLONOWANIE KUKURYDZY
 
Więcej
Ukryj
1
Wroclaw University of Enviromental and Life Sciences (WUELS)
 
2
University of Warmia and Mazury
 
 
Data nadesłania: 25-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-08-2020
 
 
Data akceptacji: 02-09-2020
 
 
Data publikacji: 19-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Kuchar   

Wroclaw University of Enviromental and Life Sciences (WUELS)
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2021;20(1):3-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wskazanie zmian w plonowaniu kukurydzy na ziarno i na kiszonkę w związku z obserwowanymi zmianami klimatu.

Materiał i metody:
Dane z doświadczeń polowych stacji doświadczalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego od roku 1972 oraz danych meteorologicznych (temperatury powietrza i opady atmosferyczne). Obliczenia z wykorzystaniem analizy trendu zmiennych oryginalnych i wyznaczonych indeksów (wskaźniki GDD, SPI, Sielianinowa), modeli liniowych pogoda-plon oraz elementów analizy spektralnej.

Wyniki i wnioski:
Wykazano zmiany warunków termicznych w oparciu o średnie temperatury powietrza i indeks GDD. Nie wykazano istotnych zmian w opadach atmosferycznych , wykazując niewielką okresowość wynoszącą dziesięć lat oraz nie odnotowano zmian w częstotliwości występowania miesięcy z deficytem opadów (analiza SPI). Odnotowano, że zmiany warunków termicznych a także wprowadzenie nowych odmian kukurydzy w ciągu pięćdziesięciu lat znacznie poprawiły dojrzewanie roślin co dało znaczny wzrost masy ziarna. Nie wpłynęło jednak na plony kukurydzy na kiszonkę ani w płodozmianie, ani w systemie monokultury.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top