EN PL
ROZWÓJ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POLSCE – ZALETY I WADY ROZWIĄZAŃ
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(2):3-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na tle ogólnych zmian dotyczących odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach wiejskich w Polsce przedstawiono rozwój małych przydomowych oczyszczalni ścieków, wskazując na uwarunkowania prawne, a także potrzeby i możliwości ich stosowania na terenach wiejskich w Polsce jako systemów do oczyszczania ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie. Na podstawie charakterystyki stosowanych rozwiązań technologicznych dokonano krytycznej ich oceny w świetle ich sprawności i zagrożeń dla środowiska, szczególnie ochrony wód. Wskazano na zalety i wady oraz kierunki dalszego rozwoju, w tym potrzebę doskonalenia układów technologicznych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top