EN PL
PRACA ORYGINALNA
Wpływ czynników naturalnych na obliczanie zużycia wody przez rośliny uprawne oraz pionową wymianę wilgoci w glebie
 
Więcej
Ukryj
1
Wroclaw University of Environmental and Life Science
 
2
Meshcherskiy Branch of the VNIIGiM
 
3
FSBEI HE RyazSMU named after academician I.P. Pavlov
 
4
RSATU named after P.A. Kostychev
 
 
Data nadesłania: 08-02-2020
 
 
Data akceptacji: 12-02-2020
 
 
Data publikacji: 22-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Krystyna Bryś   

Wroclaw University of Environmental and Life Science
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(1):3-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było doskonalenie metod obliczania konsumpcji wody przez rośliny oraz pionowej wymiany wilgoci w glebie mając na uwadze wpływ czynników meteorologicznych w agrokulturowych warunkach zrekultywowanych gleb.

Materiał i metody:
Jako podstawę badań przyjęto powszechnie stosowane w Rosji metody Shebeko, Rogotskiya i Pylenoka. Badania przeprowadzono na ekologicznym składowisku odpadów w zlewni rzeki Oka, koło Riazania (centralna część Równiny Rosyjskiej). Do analiz wykorzystano dane empiryczne z pomiarów agroklimatycznych, radiacyjnych, lizymetrycznych i wilgotności gleby wykonanych od początku maja do końca września w latach 1961-2018. W przeprowadzonych analizach wykorzystano takie metody jak analiza wariancji, obliczanie statystycznych charakterystyk próbki badawczej i korelację liniową. Przedstawiono analizę wpływu czynników meteorologicznych na bilans wodny gleby z trzema uprawami rolniczymi: łubin, ziemniaki, owies dla kolejnych 16 tygodni od czasu siewu (sadzenia) tych upraw.

Wyniki i wnioski:
Tak badana dynamika czasowa konsumpcji wody wskazała na silne związki korelacyjne tej konsumpcji z bilansem radiacyjnym, niedosytem wilgotności powietrza oraz z bioklimatycznymi współczynnikami badanych upraw. Zaproponowano nowe, dokładniejsze niż dotychczas wyprowadzone w Rosji, współczynniki dla wykorzystanych metod obliczania konsumpcji wody i pionowej wymiany wilgoci. Potrzebne są one aby uzyskać optymalny reżim irygacyjny dla drenowanych gleb i w planowaniu tego reżimu dla kompleksowych systemów rekultywacji, w tym terenów skażonych technologicznie.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top