EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Turbina Archimedesa w małej energetyce wodnej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Data nadesłania: 04-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-11-2023
 
 
Data akceptacji: 07-12-2023
 
 
Data publikacji: 21-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Michał Dziedzic   

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2024;23(1):87-100
 
WAŻNE
  • In the paper, a broad review of small hydropower plants equipped with screw turbines, which produce energy on rivers with a low head, was carried out. The work of the authors is presented based on their own observations and field visits. Concepts and proposed solutions combining innovative solutions of water turbines and fish passes were presented.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W pracy przedstawiono obszary małej energetyki wodnej, w której wykorzystywane są turbiny Archimedesa. Opisano aspekty przemawiające za rozwijaniem i potrzebą powstawania kolejnych małych elektrowni wodnych z turbozespołami Archimedesa. Przedstawiono przegląd wybranych istniejących na terenie Polski obiektów wykorzystujących to rozwiązanie, a także opisano zagadnienia związane z ich eksploatacją. Pokazano przykłady wariantowe, autorskie rozwiązań różnych układów turbina–przepławka.

Materiał i metody:
Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych, a także wykonanej inwentaryzacji istniejących małych elektrowni wodnych (MEW) z turbinami Archimedesa sporządzono przegląd tych obiektów. Prace autorów nad własnymi rozwiązaniami prowadzone są na podstawie obserwacji, wiedzy oraz doświadczenia. Przedstawiono koncepcje nowych i innowacyjnych rozwiązań, łączących cele energetyki wodnej oraz ochrony środowiska. Trwające prace rozwojowe i udoskonalające projektowanych układów turbina–przepławka pozwolą w niedługim czasie na wdrożenie tych konstrukcji w planowanych obiektach.

Wyniki i wnioski:
Przeprowadzenie szerokiego przeglądu małych elektrowni wodnych wyposażonych w turbiny Archimedesa pokazuje, jak duże zainteresowanie budzi rozwój i zastosowanie tej technologii w energetyce wodnej. Urządzenia te mają wiele zalet środowiskowych. Autorzy pracują nad własnymi rozwiązaniami opartymi na klasycznej turbinie Archimedesa zintegrowanej z śrubową przepławką dla ryb. Prowadzone przez autorów prace mają na celu udoskonalenie tradycyjnych małych elektrowni wodnych wyposażonych w turbiny Archimedesa i poprawę warunków środowiskowych w zakresie swobodnej migracji organizmów wodnych.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top