EN PL
WERYFIKACJA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KOPALNI PIASKU WYDMOWEGO „WILCZA WOLA” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):65-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest weryfikacja oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku wydmowego w miejscowości Wilcza Wola w gminie Dzikowiec leżącej na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska – oraz Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W pracy zaprezentowano charakterystykę kopalni piasku oraz wyniki badań i analiz możliwego jej negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki szczegółowej analizie danych zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja piasku wydmowego ze złoża «Wilcza Wola»”, analizie aktów prawnych, a także badaniom terenowym oraz zastosowanym do weryfikacji przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wytycznym, które zawarte są w Dyrektywie siedliskowej [Dyrektywa… 1992].
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top