EN PL
PRACA ORYGINALNA
WERYFIKACJA WZORÓW EMPIRYCZNYCH DO WYZNACZANIA PRZEPŁYWÓW ŚREDNICH NISKICH W ASPEKCIE SZACOWANIA ZASOBÓW DYSPOZYCYJNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 21-01-2019
 
 
Data akceptacji: 21-01-2019
 
 
Data publikacji: 11-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Piotr Młyński   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):83-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była weryfikacja wzorów empirycznych do wyznaczania przepływów średnich niskich (SNQ) w aspekcie szacowania zasobów dyspozycyjnych, dla wybranych zlewni górskich Polski południowej. Analizie poddano wzory empiryczne Punzeta i Stachý.

Materiał i metody:
Badania wykonano wg następujących etapów: analiza istotności trendu przepływów niskich (NQ), określenie wartości przepływów SNQ metodą bezpośrednią oraz wzorami Punzeta i Stachý, wyznaczenie zmienności zasobów dyspozycyjnych w odniesieniu do przepływu SNQ wyznaczonego różnymi metodami.

Wyniki i wnioski:
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono brak statystycznie istotnych trendów przepływów NQ w zlewniach badawczych. Wskazano na znaczne różnice pomiędzy wartościami przepływów, określonymi za pomocą wzoru Punzeta i Stachý, w odniesieniu do przepływu SNQ wyznaczonego na bazie materiału hydrometrycznego

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top