EN PL
WPŁYW OBNIŻENIA NORMALNEGO POZIOMU PIĘTRZENIA ZBIORNIKA JEZIORSKO NA PRZEPŁYWY NIŻÓWKOWE NA RZECE WARCIE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(2):107-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono analizę wpływu powiększenia rezerwy powodziowej zbiornika Jeziorsko na przepływy niżówkowe odcinka Warty poniżej zapory czołowej stopnia piętrzącego. Zwiększenie rezerwy powodziowej o ok. 20 mln m3 uzyskano poprzez zmianę normalnego poziomu piętrzenia (NPP) z rzędnej 120,50 m n.p.m do rzędnej 120,00. Zbiornik Jeziorsko jest zbiornikiem wielofunkcyjnym, który nie tylko stanowi ważny element ochrony przeciwpowodziowej, ale spełnia również funkcje alimentacyjną w okresach występowania niskich i bardzo niskich przepływów na rzece Warcie. Obniżenie NPP zredukowało objętość przeznaczoną na alimentację cieku poniżej zapory czołowej, zmniejszając możliwości wyrównywania przepływów w okresach niżówkowych. Analizę wykonano z wykorzystaniem jednowymiarowego numerycznego modelu przepływów nieustalonych odcinka Warty od zapory czołowej zbiornika Jeziorsko do Obornik. Hydrogramy zrzutu ze zbiornika zostały wyznaczone z wykorzystaniem numerycznego modelu optymalizacji pracy zbiornika. Otrzymane wyniki wykazały znaczący wpływ obniżenia NPP na przepływy niżówkowe na odcinku Warty poniżej zbiornika. Zwiększyła się zarówno liczba ze zrzutem zapewniającym przepływ nienaruszalny jak i liczba dni z przepływem niższym niż SNQ w analizowanych przekrojach wodowskazowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top