EN PL
WYDATEK FILTRÓW WŁÓKNINOWYCH DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZY ICH ZMIENNYM POZIOMIE – MODEL HYDRAULICZNY
 
Więcej
Ukryj
1
Poznan University of Life Sciences
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):421-438
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań był matematyczny opis wydatku hydraulicznego filtrów do oczyszczania ścieków przy ich zmiennych poziomach pomiędzy kolejnymi dawkami z uwzględnieniem czynników decydujących o przepływie w warunkach filtracyjnych. Przeprowadzono testy w warunkach silnie i słabo zmiennego poziomu ścieków (przepływu) na reaktorach wyposażonych w filtry włókninowe. Określono przewodność hydrauliczną skrawków materiału filtracyjnego. Oznaczono suchą masę pokrywającą powierzchnię filtrów i znajdującą się wewnątrz materiału filtrującego. Opracowany został model matematyczny. Wydatki obserwowane w ramach testu z silnie zmiennym poziomem ścieków były znacząco zależne od zróżnicowanych wartości przewodności hydraulicznej poziomych stref warstwy filtracyjnej. Podczas eksperymentu ze słabo zmiennym poziomem ścieków różnice w przepuszczalności i przewodności hydraulicznej poziomych stref warstwy filtracyjnej były znacznie mniejsze niż podczas testu z silnie zmiennym poziomem ścieków. Proponowane podejście do modelowania pomimo swojej prostoty zapewnia zadowalającą zbieżność z pomiarami doświadczalnymi, a zatem umożliwia symulację wydatku filtrów włókninowych usytuowanych pionowo. Model matematyczny odzwierciedla znaczący wpływ uwarunkowań filtracyjnych (przepuszczalność włókniny na różnych wysokościach filtra) oraz warunków operacyjnych (częstotliwość dawkowania) na wydatek filtrów włókninowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top