EN PL
WYKORZYSTANIE MODELU MATEMATYCZNEGO SSIIM DO ANALIZY ROZKŁADÓW PRĘDKOŚCI: ZBIORNIK JEZIORSKO NA RZECE WARCIE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):81-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki rozkładów prędkości uzyskanych z modelu matematycznego SSIIM (Simulation of Sediment movements In water Intakes with Multiblock). Prędkości obliczono dla geometrii wyboju lokalnego pomierzonego w 2007 r. na i poniżej progu numer 4 (km 479+225) zlokalizowanego poniżej zbiornika retencyjnego Jeziorsko. Wykorzystany model zweryfikowano na podstawie własnych badań terenowych [Hämmerling 2011]. W artykule obliczenia rozkładów prędkości średniego z wielolecia (1995–2010), który wynosił 52 m3 · s–1. Przedstawiono graficzną analizę prędkości charakterystycznych (średniej, przydennej, maksymalnej) w wybranych wykonano dla przepływu pionach hydrometrycznych (tachoidy), przekrojach poprzecznych (izotachy) oraz profilach podłużnych. Wskazano na uniwersalność zastosowanego oprogramowania, które z dużym powodzeniem można wykorzystać do dokładniejszej analizy zjawiska kształtowania się wyboju poniżej progów piętrzących.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top